e vừa nhận khách 1 em ss tab 4 T231 sạc ko báo gì.e đã thay chân sạc rồi nhưng ko dc.bác nào đã làm qua rồi hay có sơ đồ xin chỉ giáo ạ.
:thanks:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]