như tiêu đề e có cây nokia 206 rơi nươc trắng màn hình, e đã vê sinh sạch sẽ, kiểm tra soket đo tổng trở ko bị mất chân nào ,nhưng vẫn ko hết bệnh. xin ae làm qua chỉ giúp.thanh ae.ae cho hỏi soket cua con này đi chung với máy nào,

- - - Updated - - -

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]hinh cua e no day

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]