em làm theo như topic của bác phú [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] vẫn nót ok kiểm tra thì thấy con 3 chân khoanh đỏ ko có áp đã cho e nó viên thuốc lắc vẫn ko được mong các bác giúp cho thnaks !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]