- E nhận cây Lumia 520 nóng ran công suất , tháo lồng ra thấy e PA đã bị thủng 1 lỗ . Nhấc ra thì hết chập nóng nhưng not có sóng .
- Nhà chẳng có PA mà thay , dò sơ đồ liều câu đại mấy sợi dây đồng ai dè sóng căng đét :hat:.
- Cơ mà gọi đi thì ok , nhưng gọi đến lúc đc lúc k .
P/s: Chắc câu chỉ để ace test xem múc PA hay k thôi . chứ dùng chắc k ổn :cua:
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]