tình hình em co con note3 N900 đang sử dụng tự nhiên mất sóng tắt nguồn mở lại thì có xong hôm nay ngõm luôn vào check emei thì phát hiên emei null baseband null.
anh em nào từng gặp qua xin cho cao kiến thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]