trong 4rum ae nào rảnh thì giúp mình vh e này với!!
team:455 610 389
3665
oppo bird l7 máy TQ
co gi lh 0969420969


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]