Rom Stock Lolipop 5.1.1 Lenovo P70-A Mới Nhất , up qua Flashtool V5
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool :
File :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]