nhu tieu de nhan may lenovo A820 bi treo logo len google chi thay file zip ma may minh thi khong vao duoc recovery nen bo tay,nen len day nho ae giup gium rom stock de cuu may rat cam on va mang on rat nhieu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]