Rom Stock Kikat 4.4.2 YOGA Tablet 2-1050F Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom install :
Install with PhoneFlashTool_4.4.4.1
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]