máy e nó đang xài BT ngủ 1 đêm thức zậy trắng màn lun
Mong ae giúp đở ạ tks ae nhiều !!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]