nh em xem giúp hình rồi chỉ giúp mình diễn dàn hôm nay post hình không đuươc xem giúp ảnh gôgle nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]