tình trạng máy bị fore stops liên tục vào trong máy thì thấy tên là my rom
mở lên thì thấy chữ mtk
mn có file con này cho mình xi( ko hiểu sao diễn đàn úp hình không được không biết hình có nặng quá không _ hình chụp từ dt 1.3m )
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]