như tiêu đề nhận con ae sony xperia z ultra XL39h .bị dính mật khẩu khoá màn hình.
ae có tools và rom con nay.cho e xin.kiem hoai khong ra.
tks ae
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]