bán cho khách con 5s nguyên zin.
tự nhiên dở chứng.
lúc trước xanh màn.thay pin dùng đc 1 thời gian lại bị lại.
mở ra kẹp nguồn thì khởi động lên bt.chờ 5s dòng lên cao tít 1 phát tắt nguồn.
bác nào biết chỉ em với.
e không rành về ip.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]