như tiêu đề đã câu míc china mà vẫn ko đc.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cũng ko đc?trở kháng thì vẫn còn.nhờ các bác giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]