e nhận con 3gs mã bảo vệ e retore trên itune báo đang chờ iphone,trên ip thì hiện trái táo và thanh ngang không chạy được chúc nào hết.ae ai biết giúp e với thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]