Như tiêu đề em nhận khách lỗi flah , em thay cum cáp nguồn ko dc. Bác nào làm qua rồi chỉ dao cho em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]