em có cây ip4 chết wifi , lên 0s7 ko active đc đành xuống 6.1.3. e đã cài itunes 11.0.5 , vượt lỗi 11 rồi. đến đoạn prepairing iphone for restore thì itunes hiện " itunes has stop working " .. e đang dùng win 7 .. ae ai có cách fix ko ah. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]