VỪA LÀM ĐƯỢC 2 EM. CHIA SẺ AE CÓ KÈO MÚC, AE BIẾT RỒI XIN CHÉM NHẸ.
LÀM CHÂN ĐÓNG LẠI HOẠC THAY THẾ.TRONG Ô MÀU VÀNG ( DO MẤT ÁP )[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]