như tiêu đề e việt hóa file setting.apk thì bị lỗi như thế này ai giúp em fix với ạ , em mới tập tành nên không hiểu gì nhiều [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]