Galaxy Y mở nguồn lên thì sạc không báo gì tắt nguồn thì báo sạc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]