ae có file này cho e xin chạy bằng flash tool nhé ,file .bin chạy báo lỗi

- - - Updated - - -

Trích dẫn:

Gửi bởi uykhung [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ae có file này cho e xin chạy bằng flash tool nhé ,file .bin chạy báo lỗiUP..................


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]