oppo r827 mất đèn màn....tháo ra thấy socket có 1 chân rỉ tìm hoài mà k có sơ đồ đo....ae có share giúp mình nha....thank all........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]