em nhận em 3gs không nhận sim máy quôc tế đã chạy chương trình vệ sinh nhưng chưa được bác nào gập rồi giúp em với.bác nào có hình đường mạch cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]