nhờ các cao thủ giúp e với a,e co cây galaxy v tự khởi động lại tầm 5-10p 1 lần,đã làm nguồn lại,thay phim power,mà vẫn bị.up rom gốc thì chạy xong mà dữ liệu cũ vẫn còn nguyên,bác nao chỉ e với ,e xin cam ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]