Nhận cây máy 3Gs mã máy mình RT xong JB nhưng gặp ngay cha cây củ chuối. Sau khi JB xong vào trong bật wifi ms biết máy hỏng wifi. Giờ ko biết cách nào để unlock có sóng,,đã thử chéo file Ultrasnow vào cydia mà vẫn not,,ae gặp qua cho cách xử lý..thanks all !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý: Tiêu đề bài post không được viết tắt, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]