như tiêu đề ai gặp qua hay có sơ đồ đường loa ngoài của e nó xin giúp , mình đã thử loa khác nhưng vẫn không được , không có sơ đồ
lên chưa biết xử lý nó ra sao . cần ae giúp 1 tay .thanks all ae

- - - Updated - - -

mình vừa tìm được bài viết trong 4r để mình test thử xong báo cáo ae nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]