LUMIA 920 tự mất nguồn mở không lên ae giúp với. Em bấm nguồn + voldown thì nó lên chữ NOKIA khoảng 30s rồi tất luôn cứ như dậy hoài không lên nguồn đc ae giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]