Tình hình là em cày nát cái google mà không có rom cho em này.
Nay share cho anh em có kèo treo máy hay virut cứ múc thẳng tay.
File Full bin. Đã nén lại dung lượng còn ~400MB cho anh em dễ load, sau khi bung nén là gần 8GB.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mật khẩu ibox nha a em.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chúc anh em thành công.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]