như treo thì tiêu đề ,khách mang tới 1 con nokia 108 bị vơ màn hình. e lấy màn khác thay vào thì treo nokia.bo màn ra lắp sim vân nghe goi được. ai gặp qua rồi xin giúp.thanks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]