mua con máy treop logo . 7 năm trời chưa bao giờ hoang mang đến vậy . cầm máy mà không biết chạy bản rom gì . thông tin máy đọc trên hộp là RM-975 , trên tem máy là RM-974 nhưng code trên máy lại là RM-976

thành công rồi chia sẻ code cho AE [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nhé : 059v544

nếu là mọi người thì nhìn tem máy này nên chạy file nào
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]