nhận máy khách thay kiếng khi lắp vào thì mở ko lên nguồn, kẹp dòng nhấn mở nguồn thì kim dòng nhãy lên 3A chạm giờ khách dí quá mà chưa biết phương án nào để làm mong anh em chuyên iphone giúp đở


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]