dạo này nhiều máy androi chíp mtk nhất là mấy máy trung quốc hoặc một số máy hãng vẫn bị dính con virutMonkey Test & Time Service
lỗi hay hiện nhất là mesure đã đừng adobe air đã dừng pro đã dừng
và đặt biệt mỗi khi khởi động nếu có mạng nó sẽ tự cái 5 đến 6 ứng dụng hoặc lâu lâu lại quảng cáo làm máy rất chậm
cho dù xóa cỡ nào cũng không hết
reset cũng không sy nhê chỉ có cách chạy rom hãng stock nhưng một số con sẽ không có
cách duy nhất dùng tool dưói đấy tool đã test không pass nhé
bật gỡ lỗi usb nhé để truy cập được adb có root càng tốt
2 tool luôn nhé tool [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đăm bảo ok đã têst mấy con *zo po* trung quốc và mấy con masstel vs cónspeed


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]