mình nhận máy e160s treo logo flash lại bị mất boot ,trong tay thì có riff nhưng không thấy suppot ,thấy ae chia sẻ repair băng e160k,nhưng mình hạn pinout boot không nhận,giờ mong ae giúp đỡ pinout của e160s repair bằng Riff xin cảm ơn và mang ơn rất nhỉeu ,thank you ......


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]