Galaxy Note 2 E250K 4.3 okBuild trên stock 4.3 E250KKKUEMK8.
Loại bỏ áp hàn & Fix sms.
Mod home + lock ảo trên stt.
Mod trong suốt toàn bộ Rom....​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]