em đang gặp con này tình trạng mã bảo vệ wipe cái giờ nó mở nguồn lên tắt anh em nào có rom up cho em cái em cảm ơn nhiều lắm ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]