em nhận con 3gs của khách cấp xạc cứ báo khôn hợp hụ kienj mặc dù em đã thay pin rin và cáp xạc rin rồi nhưng vẫn nót ok , ae nào làm qua giúp em một tay thanhk ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]