Em đã thay cáp thay loa đo có trở kháng nhưng vẫn không có loa ngoài. Bác nào gặp qua tình trạng này chíaẻ em chút kinh nghiệm với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]