mình có key s3 e210s lúc đầu còn có mạng G giờ thì chỉ có mạng thường . a e nào có rom e210s 4.1.2 hoặc 4.4.2 hoặc rom gốc cho mình xin mình up lại xem không được mi làm phần cứng . thanks a e nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]