chạy tv con ss8258 ntn các bác... sao k chạy được bằng odin ??
xin chỉ giúp!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]