Như tiêu đề mình reset hộ khách máy Iphone 5s xong thì máy khởi động lên mất Imei và vi trình moden !!
Mình đã tháo máy kiểm tra thấy máy Main zin từ A đến Z chưa sửa chữa gì !!
Mình đã sấy qua main nhưng máy vẫn vậy...
Bác nào đã làm qua hay có cao kiến gì xin giúp đỡ !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]