i9300 khách tu nâng cấp tu 4.1.2 -4.3 máy gọi báo không đăng ký vào mạng imel bb vậ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
n đầy du ae gặp roor máy reparnework done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]