Sau thời gian theo sư phụ thuclinh học hôm nay build tar con đầu tay, no root, no cache.img chia sẽ với anh em cũng như tặng sư phụ 1 rom làm kỹ niệm của đệ tử hehe, cám ơn sự giúp đỡ của sư phụ thời gian qua rất nhiều.anh em đừng chém em nghe tội nghiệp.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]