Như tiêu đề em đã up room,cách ly chân sạc,công tắc nguồn rồi mà ko hết.Bác nào đi ngang qua giúp em với .Em xin cảm ơn!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]