máy lên nguồn bình thường hiện táo rồi lại hiển thị bình thường rồi lại hiện táo liên tục máy nóng ic nguồn nóng nhất em chưa có kinh nghiệm sửa iphone


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]