em vừa nhận cây Q116 bật nguồn không lên.
cắm sạc pin thì vẫn bán sạc binh thuòng.
kẹp nguồn thì kim nhich lên 1 tí thả nut nguồn thì lại về 0.
bác nào cho em cái giải pháp với.
thank nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]