Anh em có ROM Call bar A5 MT6572 flash bằng flash tool cho mình xin với! Xin cảm ơn anh em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]