mình nhận máy mastel m660 treo logo fomat by volcano not ok, kiếm trên google được 1 file flash cũng not ok do file bị lỗi ,nên lên đây mong ae giúp đỡ file chuẩn m660 ,cảm ơn ae trước.thanks you.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]