Hôm bữa em gặp cây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bị lỗi phần mềm, tìm hoài không có, hầu như những người có chỉ bán không free, em cũng phải mất 50.000 để mua bản rom này, nay em muốn chia sẻ cho anh em ai cần thì dowl miễn phí , không biết có vi phạm quy của 4rum hay không,
anh em cho em xin ý kiến, nếu không ảnh hưởng gì thì em xẽ post đường link cho anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]