như tiêu đề e nó bị liệt phím 1,2 các phim khác vẫn ok . mình đo trở phim thì thấy phím 1,2 mất còn các phim khác vẫn còn . ai biết cách xử lý e nó xin giúp .mình không biết 2 phim đó đi về đâu nữa, thanks all nhé !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]